گزارش پیشرفت پروژه تعمیرات اساسی پل‌های عابر پیاده مکانیزه شهر اصفهان

گزارش پیشرفت پروژه تعمیرات اساسی پل‌های عابر پیاده مکانیزه شهر اصفهان

گزارش پیشرفت پروژه تعمیرات اساسی پل‌های عابر پیاده مکانیزه شهر اصفهان

1402/09/09 01:15 ب.ظ

628

پیرو دستور و تاکید شهردار محترم اصفهان و با همت و حمایت همه جانبه معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان، شرکت مهندسی نیک اندیش از ابتدای سال 1402 مامور به انجام تعمیرات اساسی برای بیش از 14پل عابرپیاده مکانیزه شهر اصفهان گردید. این قرارداد با عنوان «عملیات خرید و نصب  تجهیزات جهت تعمیرات اساسی پل‌های عابر پیاده مکانیزه» با نظارت مدیریت نگهداری و تعمیرات ابینه فنی معاونت عمران شهری شهرداری از اواسط تیرماه 1402 منعقد و فرایند اجرایی آن آغاز شد.

انجام فاز اول شامل تعمیرات اضطراری است که باعث کاهش خاموشی‌ها از 47% به کمتر از 10% بوده است. این پروژه همچنین در فاز دوم شامل اقدامات زیر ساختی نظیر اجرای چاه ارت جهت ایمنی شهروندان، اخذ مجوزهای لازم و اجرای نرده و حفاظ جهت ضد سرقت نمودن فضای بل‌ها انجام پذیرفت. در فاز سوم پس از انجام تشریفات قانونی و مذاکرات با تامین کنندگان تجهیزات و قطعات مربوطه، تعمیرات اساسی روی 14 پل‌ آغاز گردید. تعمیرات اساسی متشکل از نوسازی سیستم‌های روشنایی، نوسازی پوشش جداره و سقف (پلی کربنات) و همچنین اورهال پله‌های مکانیزه و آسانسورها بوده که تاکنون پس از گذشت 5 ماه از پروژه درصد پیشرفت فیزیکی هریک از پل‌ها به شرح زیر است.