اجرای عملیات خط‌کشی معابر سطح شهر اصفهان

اجرای عملیات خط‌کشی معابر سطح شهر اصفهان

اجرای عملیات خط‌کشی معابر سطح شهر اصفهان

1403/01/26 01:23 ب.ظ

242

پیرو قراردادهای منعقده فی‌ما‌بین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان و شرکت مهندسی نیک‌اندیش با موضوع خط‌کشی معابر سطح شهر و با هدف ارتقا سطح امنیت عبور و مرور شهروندان، شرکت مهندسی نیک‌اندیش اقدام به انجام موارد ذیل نموده است:

·         انجام عملیات خط‌کشی معابر بزرگراهی رینگ 3 شهر اصفهان

·         انجام عملیات خط‌کشی عابر پیاده در سطح مناطق شهرداری اصفهان

·         انجام عملیات خط‌کشی دو جزئی هاشور در دماغه‌های بزرگراه‌ها

·         انجام عملیات خط‌کشی معابر بزرگراهی رینگ 4 شهر اصفهان

کلیه عملیات اجرایی این پروژه ظرف مدت یکماه از تاریخ 1402/12/15 لغایت 1403/01/15 انجام شده و جمعا حدود 261000 متر طول رنگ سرد محوری با ضخامت 800 تا 1000 میکرون و حدود 462 متر مربع خط‌کشی با رنگ دو جزئی با ضخامت 2000 و 3000 میکرون می‌باشد.

یکی از نکات بسیار مهم در عملیات اجرای خط‌کشی، فصل و زمان مناسب خط‌کشی است زیرا بهترین نتیجه از لحاظ دوام و کارایی سیستم با توجه به دمای مواد، دمای سطح آسفالت، میزان باد، رطوبت هوا و سطح روسازی حاصل می‌شود.