آگهی مزایده (منقضی شد)

آگهی مزایده (منقضی شد)

آگهی مزایده (منقضی شد)

1402/09/20 10:42 ق.ظ

780

شرکت مهندسی نیک اندیش در نظر دارد تعدادی از املاک و مستغلات خود را به شرح زیر و ازطریق مزایده به فروش برساند:

بند اول-یک واحد تجاری از مجموعه ماهان واقع در اصفهان، خیابان زینبیه، خیابان آیت اله غفاری، خیابان حرم با کد نوسازی 1-314275-14-14 مشاع از پلاک ثبتی 2116/ 15179 بخش 5 ثبت اصفهان طبقه دوم واحد شماره 101 به مساحت حدود 24/28 متر مربع، به قیمت پایه 550,000,000 ریال به ازاء هر متر مربع  و بهای کل آن 13,354,000,000 ریال (نوبت سوم) دانلود اسناد

بنددوم-یک واحد دفتر کار در مجموعه تجاری-اداری محسن واقع در اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، نبش کوی شهید ابراهیم زاده (شماره 11)، طبقه دوم، شماره 207، عرصه ملک موقوفه بوده که به صورت مشارکتی احداث گردیده، با کاربری آموزشی اولویت بندی شده و دارای پلاک ثبتی 5038 بخش 4 ثبت اصفهان و دارای کد نوسازی 1-103271-8-3 به مساحت حدود 72/60 متر مربع، به قیمت پایه 480,000,000 ریال به ازاء هر متر مربع اعیان دفتر کار  و بهای کل آن 34,848,000,000 ریال( نوبت اول) دانلود اسناد

بند سوم-یک واحد آپارتمان مسکونی از مجموعه مشارکتی زاگرس واقع در اصفهان، خیابان آتشگاه، خیابان قدس، نبش کوچه 18، طبقه چهارم، شماره 46 مشاع از پلاک ثبتی 1024/7 بخش 14 ثبت اصفهان دارای کد نوسازی 27-109763-8-9 به مساحت حدود 125/79 متر مربع، به قیمت پایه 350,000,000 ریال به ازاء هر متر مربع و بهای کل آن 44,026,500,000 ریال (نوبت اول) دانلود اسناد

متقاضیان شرکت در مزایده جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاع از سایر جزئیات، از تاریخ 1402/09/20 تا پایان وقت اداری مورخ 1402/10/02 می توانند به سایت شرکت مهندسی نیک اندیش به نشانی اینترنتیwww.nikandishco.ir  و یا به صورت حضوری در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به نشانی اصفهان، خیابان کاوه،خیابان جابرانصاری،خیابان سردارشهبازی جنوبی، نبش بهار 2 و3  امور قراردادها شرکت مهندسی نیک اندیش مراجعه نمایند. شركت كنندگان مي بايست كليه اسناد را پس از تائيد، مهر و امضاء، حداكثر تا پایان وقت اداری مورخ 1402/10/06 به واحد حراست شرکت مهندسی نیک اندیش به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مشروط، مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. اسناد مزایده صرفا در پاکت های مورد تائید شرکت می بایست تحویل گردد و به سایر پاکت های ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد. ساير جزئيات و شرايط در اسناد مزایده درج شده است. تاریخ بازگشائی پاکتها مورخ 1402/10/07 ساعت 08/30 صبح روز پنجشنبه می باشد.             

تلفن پاسخگویی به سوالات احتمالی متقاضیان شرکت درمزایده 59-34359355-031داخلی 308  یا 118 می باشد.

 

                                                                                                                شرکت مهندسی نیک اندیش اصفهان

                                                                                                                           (وابسته به شهرداری اصفهان)