اصلاحیه و تمدید مناقصه عمومي تامین سازه های (پایه) تابلوهای راهنمای مسیر (T شکل، L شکل و دروازه ای) (نوبت دوم) (منقضی شد)

اصلاحیه و تمدید مناقصه عمومي تامین سازه های (پایه) تابلوهای راهنمای مسیر  (T شکل، L شکل و دروازه ای) (نوبت دوم) (منقضی شد)

اصلاحیه و تمدید مناقصه عمومي تامین سازه های (پایه) تابلوهای راهنمای مسیر (T شکل، L شکل و دروازه ای) (نوبت دوم) (منقضی شد)

1402/07/20 09:14 ق.ظ

808

به اطلاع می‌رساند شرایط شرکت در مناقصه عمومي نوبت دوم انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت تامین و ساخت سازه های (پایه) تابلوهای راهنمای مسیر (T شکل، L شکل و دروازه‌ای) تمدید و اصلاح گردید. اصلاح اسناد مربوط به حذف  ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران در اسناد مربوط به پاکت الف می‌باشد. مهلت دریافت و ارسال اسناد به مدت 5 روز کاری از تاریخ 1402/07/20  لغایت 1402/07/25 می‌باشد. اسناد اصلاحی از تاریخ 1402/07/20 از طریق (دانلود اسناد مناقصه)  و یا به صورت مراجعه حضوری در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به نشانی اصفهان، خیابان کاوه،خیابان جابرانصاری،خیابان سردارشهبازی جنوبی، نبش بهار 2 و3  امور قراردادها شرکت مهندسی نیک‌اندیش قابل دریافت می‌باشد. شركت كنندگان مي‌بايست كليه اسناد را پس از تائيد، مهر و امضاء، حداكثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/07/25 در پاکت‌های در بسته به واحد حراست شرکت مهندسی نیک اندیش به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند.شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مشروط، مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است. تاریخ بازگشایی پاکتها روز چهارشنبه مورخ 1402/07/26 ساعت 13 می‌باشد. تلفن پاسخگویی به سوالات احتمالی متقاضیان شرکت درمناقصه59-34359355-031 داخلی 308 می باشد.