جایگاه‌های CNG

جایگاه‌های CNG

1400/05/10

3447

مدیریت، نگهداری و تعمیرات جایگاه‌های CNG از جمله خدمات ما هستند. در حال حاضر، مدیریت ۱۴ جایگاه CNG متعلق به شهرداری اصفهان در اختیار این شرکت است که می‌توانید لیست آن‌ها را روی نقشه ببینید.