با ما در ارتباط باشید

دفتر مرکزی

اصفهان، جابر انصاری، خ شهبازی جنوبی، نبش کوچه ۸ - کدپستی ۸۱۶۸۹۷۶۷۶۸

031-34359355-60

031-34359361

Nikandishco@gmail.com

کارگاه

اصفهان، خ امام خمینی، شهرک کارگاهی امیرکبیر، بلوار عطاالملک، بلوک ۲۱، پ ۴۲ - کد پستی ۸۱۴۴۹۱۴۹۹۱

031-33871311-2

مرکز تعمیرات

اصفهان، دروازه دولت، پارکینگ طالقانی، طبقات ۷ و ۸

031-32204849 , 031-32205051

پیام بفرستید