ابنیه

ابنیه

2776

نگهداری و تعمیرات ابنیه شامل ساختمان‌ها، پل‌های سواره رو، پل‌های مکانیزه عابر پیاده و موارد مشابه از جمله خدمات ما هستند.

در حال حاضر برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان بر عهده این شرکت است.

ارسال نظر