پارک حاشیه‌ای

پارک حاشیه‌ای

پارک حاشیه‌ای

1400/05/10

3201

طراحی، اجرا و مدیریت پارک حاشیه‌ای

کمبود جای پارک به عنوان یکی از معضلات شهرهای بزرگ، منجر به اتلاف وقت شهروندان برای یافتن جای پارک و سوق دادن آنان به سمت پارک دوبل و پارک در محل‌های ممنوع می‌شود که این تخلفات، خود به کند شدن حرکت خودروها و تشدید ترافیک می‌انجامد. در سالیان اخیر، با توجه بیش از پیش برنامه‌ریزان شهری به حاشیه خیابان‌ها به عنوان یکی از فضاهای ارزشمند عمومی، تلاش برای استفاده مؤثرتر از این فضاها جهت حل مشکل جای پارک افزایش یافته است و در نتیجه انواع روش‌های مدیریت پارک حاشیه‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از مدیریت توسط پارک‌بان‌ها آغاز و با طی نسل‌های مختلفی مانند پارکومترها نهایتاً به راهکارهای حمل و نقل هوشمند (ITS) امروزی رسیده است.

در سیستم پارک حاشیه‌ای، با اعمال تعرفه تصاعدی برای پارک، پارک‌های کوتاه مدت رایگان یا کم هزینه هستند اما افرادی که نیاز به پارک بلند مدت دارند به دلیل هزینه بالا به سمت پارکینگ‌های طبقاتی سوق داده می‌شوند که منجر به آزاد شدن فضاهای پارک، کاهش توقف‌های دوبله، ترافیک و آلودگی هوا می‌شود. همچنین افزایش فضاهای پارک در دسترس منجر به رونق کسب و کارهای مجاور خیابان می‌شود.

در این سیستم، کلیه پرداخت‌ها نیز به صورت الکترونیک و بدون دخالت انسانی انجام می‌گیرند که سهولت پرداخت و جلوگیری از فسادهای احتمالی را به دنبال دارد. 

روند اجرایی پارک حاشیه‌ای به صورت زیر است: