تجهیزات هوشمند

تجهیزات هوشمند

1400/05/10

187

 

اجرا، نگهداری و تعمیرات دوره‌ای دوربین‌های نظارت تصویری

دوربین‌های نظارت تصویری با اهداف نظارتی و امنیتی در مکان‌های گوناگون، مورد استفاده دستگاه‌ها و نهادهای مختلف قرار می‌گیرند.

 

 

اجرا، نگهداری و تعمیرات تابلوهای متغیر خبری

تابلوهای پیام متغیر خبری (VMS)  از جمله تجهیزات کنترل ترافیک هستند که به منظور ارایه اطلاعات ترافیکی به رانندگان در سطح جاده‌ها، بزرگراه‌ها و مبادی پر تردد و حادثه‌خیز  مورد استفاده قرار می‌گیرند. اطلاعات نمایش داده شده بر روی تابلوهای پیام‌رسان متغیر به صورت پویا و از طریق مرکز کنترل ترافیک ارسال می‌شوند و کلیه پیغام‌های مربوط به کیفیت جاده، سنگینی ترافیک، توصیه‌های ایمنی و سایر موارد را می‌توان در زمان‌های مقتضی به تابلو ارسال نمود. به این ترتیب با استفاده از این نوع تابلوها می‌توان ضریب امنیت جاده و همچنین فرهنگ رانندگی را ارتقا بخشید.

 

اجرا، نگهداری و تعمیرات سنسورهای ترافیکی

سنسورهای ترافیکی در زیر سطح خیابان تعبیه می‌شوند تا با جمع‌آوری اطلاعات تردد خودروها و انتقال آن‌ها به سیستم، بر اساس میزان عبور و مرور در تقاطع، بهترین زمان‌بندی چراغ‌ها در تقاطع اعمال شود.